Vi bryr oss

  • inte om varifrån du kommer,
  • bara vart
  • du är på väg

Vår verksamhet

Nyheter

Förändringar på LP

  •   2016-12-08
Just nu befinner sig LP i en tid av förändring som är betingad av ändrade för...

 

Unga dränks i alkoholreklam

  •   2016-12-01
Är man mellan 15 och 24 år blir man utsatt för alkoholreklam 37 gånger om dag...

 

Vi söker en ny Föreståndare för LP Ria i Järna

  •   2016-12-01
Vi söker en ny föreståndare för vår LP Ria verksamhet i Järna då nuvarande fö...

 

På gång

Hjälpkassan

Hjälpkassan

SPIK-ledare

SPIK-ledare