Filmen "Jag ser" ett samarbete mellan Blå bandet o LP-verksamheten


PRATA MED MIG - INTE OM MIG Det är lätt att vi pratar över huvudet på de barn som vi är extra oroliga för, med bekanta, grannar och arbetskamrater. Barn behöver en vuxen som sätter sig på deras nivå, ser dem i ögonen och visar omsorg om dem.

http://jagser.se/