LP-ung


Tillsammans och med hjälp av församlingar arbetar LP-ung drog och alkoholförebyggande i ungdomsvärlden.

Detta görs genom att stärka ungdomars självförtroende och ge dem mod att säga nej till alkohol och narkotika. Vi finns på skolor, på ungdomsfestivaler, ungdomssamlingar och i gudstjänster.

Läs mer här.