SPIK


– SPIK är en nykterhetsförening som vill vara en positiv motkraft till den rådande berusningskulturen i samhället och ge råg i ryggen åt barn och ungdomar som säger nej till droger!
SPIKLogotyp.png

Vår vision:

  • Vi vill ge ungdomar mod och självförtroende att säga nej till alkohol och droger.

  • Vi vill vara ett redskap till att unga människor inser värdet av att avstå från droger.

Vi vill påverka till positiva attityder och människosyn. SPIK  ideell riksförening som har sin bas i Stockholm. SPIK:s verksamhet sker i huvudsak ute på skolor, på olika events samt i och genom våra lokalavdelningar som är utspridda runt om i Sverige. Riksföreningens uppgift är att ge råd, stöd och inspiration till samtliga lokalavdelningar samt att sköta administrativa uppgifter.

Läs mer här.