Unga stjärnor


LP har beslutat att 2016 på ett speciellt sätt ska vara ”Barnens år”. Vi vill uppmärksamma, se och göra skillnad för barn och unga som lever i familjer med missbruk men det kan även vara annat krångel.

Krångel kan vara psykisk ohälsa i familjen, våld, övergrepp, mobbing och annat utanförskap. Vi pratar om en grupp i samhället som ibland kallas för ”De glömda barnen”.

Vart femte barn i Sverige lever i familjer med missbruk eller riskbruk. Det är fyra barn i en klass på tjugo. Här vill vi göra skillnad!

Den här satsningen och verksamheten kallar vi för ”Unga stjärnor”!

Det är precis så vi ser på dessa barn och ungdomar, som stjärnor! Även om det sällan är så de känner sig. Vi vill finnas med och tända ljuset där det har slocknat och hjälpa dem att hitta sin plats på stjärnhimlen tillsammans med andra likasinnade stjärnor. Vi vill visa på vuxna som bryr sig, vara med och förklara och bearbeta svåra upplevelser, blåsa liv i barns drömmar och erbjuda läger och andra roliga aktiviteter.

Från februari 2016 anställdes AnnSofie Björhag på 40% som samordnare och inspiratör. AnnSofie jobbar även 60% på Hela Människan- Lp i Värnamo och har byggt upp deras barnverksamhet som heter” Hjärta för barn. ”
Det finns även en ledningsgrupp för LP:s ”Unga Stjärnor”.

Nu ska vi jobba på att inspirera kontakterna i landet att ännu mer få ett barnperspektiv i LP:s viktiga arbete. Vi behöver hitta nyckelpersoner i landet, eldsjälar som går från ord till handling. Vi försöker att hitta stukturer i hur verksamheten kan se ut och vi hoppas på en mångfald av idéer och engagemang. Vi jobbar även för att finnas med så långt det är möjligt på inspirationsdagar, ledardagar och via nätet men erbjuder även en enklare form av handledning/mentorskap för den/de som vill ha hjälp att starta igång en verksamhet inriktad på barn, ungdom och familj.

Barn och ungdomssamlingarna på sommarlägren är ju en del i detta också.
Slår ditt hjärta extra för denna målgrupp?

Välkommen att kontakta oss på LP:s ”Unga Stjärnor”

annsofie.bjorhag@lp-verksamheten.se

 

För närvarande är arbetet med Unga Stjärnor vilande men vi återkommer längre fram med mer information.

LP-verksamheten