Beroendevård


LP-riks har ett omfattande arbete med beroendevård på olika sätt. Vi driver ett behandlingshem dit personer med missbruks-och beroendeproblematik får komma och bo under en viss tid och samtidigt genomgå ett behandlingsprogram. Det finns även stöd- och motivationsboenden för dem som behöver stöd och motivation i sitt dagliga liv för att kunna bibehålla sin drogfrihet t.ex. direkt efter en behandling.
Torpa_2661.jpg

Vidare har vi öppen verksamhet på ca 75 orter i landet och där kan man få stöd genom samtal, gemenskap, aktiviteter m.m. Detta stöd kan man få oavsett om man varit på behandling eller inte. I vissa fall kan vi tillsammans med stödet i den öppna verksamheten erbjuda en sysselsättning. Vi har även kontakt med församlingar där det finns stöd av olika slag. LP-verksamheten har lägerverksamhet, två läger varje år, ett i norr och ett i södra delen av landet. Allt detta ingår i vår vårdkedja.Behandlingshem

Stöd- och Motivationsboenden