Behandlingshem


Det behandlingshem vi driver har HVB-tillstånd av IVO-Inspektionen för vård och omsorg och står under deras tillsyn.

Behandlingshem arbetar med behandling i någon form. Vi har ett behandlingsprogram som heter Vägen till Livet och vi arbetar även med CRA-Community Reinforcement Approach med bl.a. återfallspreventionskurser och beteendeförändringar.

LP-verksamheten har tecknat ramavtal med ett stort antal kommuner samt kriminalvården.