URSVIKEN, LP-huset Stöd o Motivationsboendet


Församlingarna i Ursviken och Skellefteå tillsammans med LP-riks har startat upp ett boende i LP-huset i Ursviken. Huset som tidigare inrymde HVB-hemmet. Kontaktperson är Robert Persson.