LP-kontakten Halmstad


Vår verksamhet - Öppenvård, Uppsökande samt Samtalsgrupper.

LP SOCIALTCENTER HALMSTAD

Hos oss får du en möjlighet att på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt.

LP-kontakten är en social verksamhet på kristen grund. Vi hjälper människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring Kontakten vänder sig till människor som har skiftande social utsatthet såsom beroendeproblem, socialt, psykisk ohälsa, långtidsarbetslöshet, tidigare missbruksproblem, mm. Som vill ha stöd och motivation att förändra din livssituation. Vi erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Arbetet bedrivs i öppen miljö där alla är välkomna oavsett livssituation och social status. Tillsammans med andra goda krafter i samhället vill vi samverka till att människor blir hjälpta och får en ökad livskvalitet.

Verksamheten erbjuder:

· Gemenskap i dagverksamhet måndag, tisdag, onsdag, hit kan människor komma och möta medmänsklighet, gemenskap och värme.

· Torsdagar, fredagar är vi på stan.

· Rådgivning och samtalsstöd.

· Sommarläger, vi deltar på LP:s nationella sommarläger

Värderingarna Alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, kultur, religion, livssituation och social status. Varje individ ses som värdefull i den mänskliga gemenskapen - ingen är "hopplös". Alla människor har gåvor och förmågor som är avsedda att blomma ut och bli till glädje och nytta för andra och för det egna välbefinnandet. LP-verksamhetens erfarenhet är att när socialt och andligt arbete går hand i hand leder det till en positiv förändring för hela människan. 

Hos oss är alla välkomna!

 

Mer information: 

http://www.halmstad.pingst.se/ 

E-post:

lp.halmstad@halmstad.pingst.se

sten.strombom@halmstad.pingst.se

 

 

 

Öppettider

Måndag, Tisdag och Onsdag, 9.00-14.00 (Sopplunch 11.30 -13.00.)

Kontaktperson

Sten Strömbom 070-6505625, Berit Svensson 073-6701286, Tommy Kjellman 070-5418185


Adress


Karl Xl:s väg 6
302 42 Halmstad

070-6505625 (Sten Strömbom)
073-6701286 (Berit Svensson)
sten.strombom@halmstad.pingst.se


Karta


Större karta