Hjälpa barn med krångel hemma

  •   2016-09-22

Hur kan vi bli ännu bättre på att hjälpa barn och unga som har det krångligt? Det gäller många. Vart femte barn har det krångligt på grund av alkohol och andra droger. De är ofta väldigt osynliga och inte många för deras talan.

Nu vill vi i LP-verksamheten inspirera och ge redskap till kyrkor och andra som vill göra något, runt om i landet. Därför möter vi engagerade medmänniskor på tre olika platser med temat.

AnnSofie Björhag, som är ansvarig i projektet "Unga stjärnor, tillsammans med Håkan Axéll och Håkan Nylander från LP-Ung och SPIK håller i trådarna. Två dagar har ägt rum en i Värnamo och en i Varberg. Så blir det en tredje i Luleå den 26/10.