När alla andra vägar är uttömda

  •   2016-11-07

För att få en missbrukare att komma tillbaka till samhället krävs stora insatser både innan, under och efter en behandling. De flesta som är insatta i problematiken är ense om detta tillvägagångssätt.
Hjälpkassan-2016.png

 

Men vad händer när beslutet att beviljas behandling av olika orsaker dröjer. Eller i de fall när en behandlingstid på tre månader i verkligheten upplevs alldeles för kort.
– Vi som jobbar nära verkligheten har byggt upp en erfarenhet där vi känner när smärtgränsen är nådd. Det gäller båda för den som är i akut behov att få behandling samt för den som inte är redo att avbryta den, berätta Daniel Berger föreståndare på LP-verksamhetens behandlingshem i Viebäck, Torpahemmet och fortsätter.

– När alla andra vägar är uttömda. När vi ser att nu är det fara för klintens liv. Det vill säga vanemönstret måste brytas, personen ifråga måste få hjälp. Då är det så skönt och veta att det finns en HÄLPKASSA inom LP. Att vi som en allra yttersta insats kan förhindra en tragedi.