Vi söker en ny Föreståndare för LP Ria i Järna

  •   2016-12-01

Vi söker en ny föreståndare för vår LP Ria verksamhet i Järna då nuvarande föreståndare slutar sin tjänst. Har du den personliga kompetens och professionella kapacitet vi söker? Då erbjuder vi ett intressant och utmanande arbete tillsammans med ett team bestående av husmor, volontärer och en aktiv styrelse.
LP_jarna.png

LP Ria-verksamheten som bygger på en kristen värdegrund riktas främst till personer som har eller har haft problem med alkohol eller andra droger. Syftet är att visa att det finns ett bättre liv utan droger och stödja en sådan förändring mot ett drogfritt och normalt liv.


Verksamheten har öppet varje vardag mellan kl. 09 och 13 i fräscha lokaler centralt belägna i Järna. Antalet gäster som besöker lokalen har ökat under senare år och ligger på 30-40 gäster dagligen. Antalet besök per år är drygt 7 000 fördelat på ca 450 personer. Sedan 2008 har Pingstförsamlingen i Södertälje varit huvudman för verksamheten men på grund av rådande utveckling kommer huvudmannaskapet breddas och delas mellan Svenska kyrkan, Järna-Vårdinge pastorat och Pingstförsamlingen fr.o.m. 2017.

 

Läs mer här.