LP tar över Tingvallahemmet

  •   2016-04-01

Den 1 april tar LP-verksamheten över Tingvallahemmet i Märsta.

Tingvallahemmet i Märsta har 25 boendeplatser plus fjorton lägenheter och riktar sig  den sig till män, kvinnor och par med alkohol- eller drogproblem. Det blir därmed den största enheten i LP-verksamhetens ideella riksförening.

LP-verksamheten har inte haft något stödboende i någon av storstadsregionerna på fler år. Så detta är ett välkommet tillskott i verksamheten.

Ny föreståndare är Lili-Ann Karppinen.