LP-unghelg i Västerås

  •   2016-11-21

I mitten av oktober besökte Håkan Axell och Håkan Nylander från LP-ung och SPIK Västerås. Tre församlingar stod bakom initiativet som handlade om besök både i skolor och församlingar.
Vasteras2016.png

Från Svenska Kyrkan/EFS hade Daniel Johansson kontaktat ett antal högstadieskolor med SPIK-budskapet: ”Du kan vara stolt som nykter”.
– Genom mina tidigare kontakter med skolorna, då som inbjudare till konfirmationsundervisning, hade jag redan en ingång som var till god hjälp nu. I det stora hela var vi välkomna även om det på sina håll finns en viss skepsis så fort det ligger något kristet bakom. På kvällen var det en ungdomssamling i EFS regi.

På lördagskvällen var det Pingstkyrkan som stod som värd.
Gabriella Grönberg ansvarig för ungdom var med både fredag och lördag kväll.
– Då det är ett viktigt ämne ville vi med företrädare för LP-ung och SPIK lyfta detta med våra ungdomar. Hos oss är vi så vana att träffas fredagar vilket visade sig inte optimalt med att byta dag. Frånsett det så tycker jag det är bra med livsberättelser från personer som när det gäller droger har en erfarenhet av både ett förr och ett nu. Jag har bara varit med under ett år och under den tiden har vi här i Västerås inte fokuserat på dessa frågor. Det är också bra att nätverka här i stan, det blir säkert fler gånger, kommenterar Gabriella.


Söndagens förmiddagsgudstjänst var det Korskyrkan som stod på tur.
– Riktigt bra, minns Gabriel Reinwalds som ansvarar för ungdomsarbetet där.
Håkan Nylanders egna text ”Jag är fri” till Beatleslåten ”Let it be” blev lite av en hit hos oss.
Församlingen började sjunga med och nu senast helgen efter sjung vi refrängen igen.
Håkan Axell var rak i sin inbjudan vilket resulterade att flera sökte förbön. Någon kommenterade till mig. ”Det var ingen vanlig predikan, så viktigt att vi fick höra detta”, och jag instämmer, berättar Gabriel.