Drog- och Alkoholfrågan en valfråga?

  •   2017-06-02

Bort med knarket sa Stefan Löfven, i senaste partiledardebatten, i SVT. Han var rak och tydlig och hade rätt i mycket angående den restriktiva narkotikapolitiken. Narkotikan är ett farligt gift som förstör och tar människoliv och göder gängkriminaliteten, sa han och fortsatte med att betona att det måste till mer och kraftfullare insatser av polisen. Bort med knarket från Sverige, sa han också. Bra så långt, herr stadsminister.
Det han inte sa och som vi i LP-verksamheten tycker måste lyftas fram är samhällets och politikernas ansvar för att det finns fungerande system och resurser för en drogfri behandling. Ska det bli trovärdigt med hårdare tag emot droger måste man också satsa på att hjälpa medmänniskor med beroendeproblematik till ett drogfritt liv.


Man hoppas att de andra partiledarna, som inte sa ett pip i denna fråga, visar lite mer kurage inför valet. Förhoppningsvis blir drogfrågan, och då räknar vi även in alkoholen, en valfråga. Detta för att Sverige ska bli ännu bättre, nyktrare och mera drogfritt. Det är bra för alla. /Börje Dahlkvist