En julhälsning från LP-verksamheten!

  •   2017-12-21

Hans Wikström_Torpa 2017.jpg

Ett spännande år är snart slut och vi kan konstatera att det varit ett bra år för LP. Vi har lanserat en ny färdplan som känns spännande och relevant för framtiden. Vi har också under året fått vara med och hjälpa många människor till ett nytt liv vid våra, kontakter, stödboenden, behandlingshem och församlingar. Beläggningen vid våra behandlingshem har varit stark under hela året vilket innebär att vår ekonomi har hämtat sig och är nu stabil. Stort Tack för alla förböner och gåvor som ni alla bidragit med! Nu tror vi på ett fint år inför 2018 och vill också, med dessa rader, passa på att önska er ett riktigt Gott Nytt År! Guds rika välsignelse till er alla!

Hans Wikström Verksamhetsledare