Fred Nyberg apropå #MeToo kampanjen

  •   2017-12-05

Fred-Nyberg.jpg

Alkohol ofta med i bilden

 

Ett stort antal kvinnor har inom olika yrkeskategorier gått med i #MeToo-kampanjen. En reaktion på helt oacceptabla sexuella trakasserier. Det är inte bara inom arbetslivet som detta förekommer utan också bland elever på gymnasier och universitet. Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning på U-fold i Uppsala som följt mediabevakningen saknar bl a en infallsvinkel i rapporteringen.

– Det finns forskning som visar på att sexuella trakasserier och övergrepp ofta sker i samband med alkoholkonsumtion eller missbruk av andra droger eller beroendeframkallande läkemedel. Vi vet också att beroendeframkallande läkemedel påverkar hjärnan och kan skapa ett beroende men dessutom att psykisk ohälsa inte sällan är en inkörsport till droganvändande och beroende. Sexuella övergrepp och våld medför även negativa konsekvenser för den mentala hälsan.

Ett återkommande inslag kopplat till "dricka" finns på våra högskolor och vissa gymnasieskolor. En ritual som studenter ofta ser som en integrerad del i sin högre utbildning.

– Detta innebär i praktiken att många studenter går vidare i sin utbildning med etablerade dryckesvanor där högskolans miljö kan förvärra problemet. Som framgår av en amerikansk undersökning drack nästan 60% av universitetsstuderande i åldrarna 18-22 år alkohol under den aktuella månaden.

Fred ser en fara i att "drickandet" påverkar studenter, deras familjer och högskolor i stort.

– Från aktuell forskning i USA har det framkommit att närmare 100 000 studenter i åldrarna 18-24 år rapporterat om sexuella övergrepp relaterade till alkohol varje år.

 

Fred refererar till flera undersökningar och studier. En av dem, finansierad av USA: s nationella institut för drogmissbruk, visar på en tydlig risk för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp när de var barn att hamna i narkotikamissbruk och alkoholberoende eller att drabbas av psykiska störningar när de blivit vuxna.

Avslutningsvis konstaterar han, att även om vi nu kan notera ett ytterst berättigat fokus på kvinnor som drabbats av sexuella trakasserier så får vi inte bortse från det faktum att i ett dominerande antal fall så har övergreppen skett under inflytande av droger, där alkoholen ligger i topp. Att droger är med i de grövre övergreppen, som förekommer i samband med prostitution, trafficking, grova våldtäkter och övrigt våld mot kvinnor får i #MeToo-kampanjen inte glömmas av vare sig media eller politiskt ansvariga.