LP konferensen på Gullbranna

  •   2017-08-15

LP konferens med stark Jesusnärvaro
Hans Wikström.png

 

En av LP-verksamhetens större sommarkonferenser på Gullbrannagården nära Halmstad avslutades under helgen 5-6 augusti. För de närmare 400 deltagarna blev det innehållsrika dagar med mycket av gemenskap. Temat "Jesus-helt enkelt" blev en tydlig programförklaring från början till slut.

Denna vecka är årets stora händelse för många av de personer som besöker de 70-talet platser i landet där LP i samarbete med lokala församlingar bedriver en LP-kontakt. En konferens man sett fram emot under hela våren och försommaren. Det innebär i sin tur att en del får hjälp att betala lägeravgiften för att överhuvudtaget komma iväg på en sommaraktivitet som denna.

Martin Reén, förkunnare från Ursviken har under bibelstudierna vidrört områdena – helande, upprättelse och befrielse. Han talade väldigt utlämnande om sina egna upplevelser där han på djupet betonade att jag som kristen kan känna mig trygg i Jesu försoning.

Konferensens samordnare Börje Dahlkvist ser förbönstunderna som något av konferensens höjdpunkt.

– Många har under veckan sökt sig fram för att få hjälp i förbön. Fler har tagit steget och bestämt sig för att släppa in Jesus på allvar och bekänt Jesus som Herre.

– Det är något speciellt att möta människor som till vardags har det väldigt tillkrånglat, se dem lysa av tacksamhet dessa dagar. En kvinna berättade alldeles nyss att hon en längre tid haft ångest men att det släppt denna vecka. Att höra henne berätta det och hennes glädje över att barnen trivs, det ger inspiration och tacksamhet att få vara med.

– Praktiskt har allt fungerat väldigt bra, fortsätter Börje som också vill ge en eloge till alla medarbetarna på Gullbranna som alltid gör sitt yttersta för att lösa både smått och stort.

Sebastian Stakset med vänner som medverkade på torsdagskvällen blev ett välkommet bidrag till konfferensen. På lördagskvällen talade Pingst FF:s ledare Daniel Alm inspirerat och med ett målande bildspråk där han fick mötesbesökarna med sig, inte bara till skratt utan också en inbjudan fram till förbön som många kände var riktat till just dem. Han välkomnade också Hans Wikström till tjänsten som ny verksamhetsledare för LP. Många känner Hans som varit verksamhetsledare tidigare men under de senaste fyra åren tjänstgjort som pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen Härnösand. Trots att Hans inte kommit igång på allvar kunde han ändå dela lite av den programförklaring han ser framför sig.

– Den inriktning som vår styrelse och ledning förordar är att det operativa arbetet utgår från sju regioner. Inom regionerna kan sedan det lokala arbetet se helt olika ut med LP-kontakter, stöd- och/eller motivationsboenden och behandlingshem. Genomgående gäller det att hitta organisatoriska kopplingar till lokala församlingar som binds ihop på ett tydligare sätt. Man kan på ett sätt utrycka sig så att kopplingen mellan det lokala och regionala kommer att styra LP:s framtid.

– För mig känns detta helt rätt och jag är både motiverad och inspirerad inför uppdraget, fortsätter Hans.

 

/Anders Hällzon

Börje Dahlkvist

Daniel Alm

Sebastian Stakset

 Sebastian Stakset

LP kören

Håkan Nylander med lovsångsteam