Mötesplats i Skövde med LP den 19:e februari

  •   2017-03-08

Pingstkyrkan i Skövde har härbärgerat en LP-kontakt i många år. Massor av människor som haft det besvärligt med alkohol och droger har kommit dit och blivit bemötta med en öppen famn. En del av dessa var med på mötet som kallas "mötesplats" och berättade vad som hänt och hur annorlunda allt blivit tack vare LP:s och församlingens öppna famn. Lars Olsson som leder LP-kontaktens arbete är också sångare, musiker och låtskrivare. Det svängde gott om hans nyskrivna blues som inspirerats av Joh.3:16. Börje Dahlkvist informerade om LP-verksamheten och predikade.