Pressrelease 'Uppvaktning hos Socialminister Gabriel Wikström'

  •   2017-03-13

Nina säger att under ett års tid har hon och Gunnar Bergström jobbat med en kampanj som heter 'En drogfri behandling, en mänsklig rättighet'. Det har inneburit seminarium på Almedalsveckan och ett upprop som går att läsa om här på hemsidan. Eftersom det finns flera aktörer som också arbetar med det här så ville vi gå ihop och göra en gemensam uppvaktning hos Gabriel Wikström.

Förutom Gunnar Bergström och LP-verksamheten så var det ytterligare 7 organisationer som valde att deltaga och ställa sig bakom uppropet. I nyhetsflödet på hemsidan kan man läsa mer om vilka dessa organisationer är.

Uppvaktningen av Socialminister Gabriel Wikström resulterade i att vi fick ge vår syn på beroendevården i dag, det som fungerar, det som behöver förändras och det som behöver förbättras.

Vi upplevde att Gabriel Wikström lyssnade intresserat och han ställde även frågor.

 

Vi kan be om en förändring och hur det än blir i framtiden har vi ändå gjort våra röster hörda säger Nina.

 

Från vänster i bild: Sara Woldu KRIS, Ali Reunanen KRIS, Germaine Woldu KRIS, Lena Larsson AMD, Gunnar Bergström, Nina Eriksson LP, Per Johansson RNS.