LP:S historia

Det hela började med en man som egentligen kunde vara som en av oss alla andra.

Denne man, Erik Edin blev en slav under alkoholen från början av 40 talet till början av 50 talet. Erik blev frälst 1951 i Uppsala. Han blev utdömd av människor som ett hopplöst fall, och hans familj led under svåra förhållanden. Under sitt missbrukande av alkoholen och allt vad det förde med sig kom han en dag att hamna i en kyrka i Uppsala. Där fick Erik göra en upplevelse av en Gudsnärvaro som kom att förändra hela hans fortsatta liv. Sitt andliga hem hittade Erik i Filadelfiakyrkan i Stockholm, där Lewi Pethrus då var pastor. Den Kristi kärlek som hade tänts i Eriks hjärta, fick honom att börja hjälpa sina olycksbröder. 

Lewi Pethrus som var en stark frontfigur i Sveriges väckelsehistoria, gav Erik Edin sitt stöd. Dessa två eldsjälar och visionärer var pådrivande till att ett fantastiskt räddnings- och väckelsearbete startade.

Lewi Pethrus initialer fick bli loggan för hjälp-verksamheten. LP- Stiftelsen föddes!
1959 bildades “Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet”. Lewi Pethrus var under många år Pingströrelsens ledare och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. I samband med hans 70-årsdag, gjordes en insamling, som sedan kom att utgöra grundplåten vid starten av “LP-stiftelsen” och inköpet av det första hemmet för män, Strandgården i Rönninge utanför Stockholm 1960. Nalen palatset i centrala delarna av Stockholm var huvudkontoret för hela LP-arbetet, där Erik Edin var ledare.

Ett framgångsrikt arbete med fokus på att förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk påbörjades och växte utifrån behov som uppmärksammades i samhället. Behandlingshem för olika målgrupper, familjevård, arbetsträning, fabriker mm. Mot slutet av 80-talet drev LP-stiftelsen runt 10 % av all institutionsvård för missbrukare i Sverige.

LP- Stiftelsens arbete var banbrytande inte bara i Sverige, utan blev en modell även i andra länder och många människor fick förvandlade liv. Behovet av att “hela familjen” skulle få en möjlighet att börja fungera tillsammans gjorde att tre stora familje-anläggningar öppnades, Venngarn i Sigtuna, Åsbrohemmet utanför Örebro och Hällnäshemmet i Västerbotten. LP-kontakterna och behandlingshemmen sjöd av förvandlade liv.

Efter konkursen 1997 ombildades verksamheten till att utgöra en riksorganisation, LP-verksamhetens Ideella Riksförening och ett stort antal lokala LP-kontakter. Alla LP-kontakterna i Sverige har idag samarbetsavtal med LP-Riks och tillsammans bildar vi idag ett rikstäckande nätverk av enheter som bland annat bedriver behandlingshem, boenden, öppethus-verksamheter, arbetsintegrerande verksamhet och förebyggande arbete bland barn och unga. Arbetet knyts nu ännu närmare de lokala kyrkorna/församlingarna.