LP:s historia


1959 bildades "Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet". Lewi Pethrus var under många år Pingströrelsens ledare och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. I samband med hans 70-årsdag, gjordes en insamling, som sedan kom att utgöra grundplåten vid starten av "LP-stiftelsen" och inköpet av det första hemmet för män, Strandgården i Rönninge utanför Stockholm.
strandgårdsbröderna.jpg

Ett framgångsrikt arbete med fokus på att förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk påbörjades och växte utifrån behov som uppmärksammades i samhället. Behandlingshem för olika målgrupper, familjevård, arbetsträning, fabriker mm. Mot slutet av 80-talet drev LP-stiftelsen runt 10 % av all institutionsvård för missbrukare i Sverige. 1997 ombildades verksamheten till att utgöra en riksorganisation, LP-verksamhetens Ideella Riksförening och ett stort antal lokala LP-kontakter. Tillsammans bildar de idag ett rikstäckande nätverk av enheter som bland annat bedriver behandlingshem, boenden, öppethus-verksamheter, arbetsintegrerande verksamhet och förebyggande arbete bland barn och unga.

När samhället förändras, ändras behoven. För att möta ett förändrat samhälle påbörjades under hösten 2015 ett arbete för att bredda LP-verksamhetens arbete till att också omfatta fler grupper med behov av sociala insatser.