LP:s styrelse och ledningsgrupp


LP-verksamhetens ideella riksförening förvaltas av en styrelse bestående av minst sju och högst tretton ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget och övriga ledamöternas mandattid för två år med möjlighet till omval. Halva antalet ledamöter ställs under val varje år.

Styrelsen samlas på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Om minst två ledamöter fordrar att styrelsen sammankallas, skall en sådan begäran efterkommas.


Styrelsen består år 2020/2021 av:

Stefan Beimark ordförande, Örnsköldsvik, beimarkstefan@gmail.com

Lennart Sjögren, Gävle, lennart.sjogren@analysutveckling.se

Sofia Fållsten, Stockholm, sofia.fallsten@filadelfiakyrkan.se

Bittan Ekman, Goteborg, bittan.ekman@gmail.com

Pär Hammarberg Waern, Botkyrka, par@shbotkyrka.se 

 

Ledningsgrupp

Semias Schenberg, Verksamhetsledare, semias.schenberg@lp-verksamheten.se

Johanna Berger, Vårdchef och Biträdande Verksamhetsledare, johanna.berger@lp-verksamheten.se 

Börje Dahlkvist, Församlingskontakter, borje.dahlkvist@lp-verksamheten.se

Nina Eriksson, LP-kvinna och LP-Grow, nina.eriksson@lp-verksamheten.se 

Lili-Ann Karppinen Regionledare Stockholm, Uppland, Gotland,

Verksamhetsutvecklare, Evangelist liliann.karppinen@lp-verksamheten.se

 

Ulrika Wadskog, regionledare, ulrika.wadskog@pingstjonkoping.se

Michael Nyborg, regionledare, michael.nyborg@lp-verksamheten.se

Greger Björklund, regionledare, greger.bjorklund@lp-verksamheten.se

Maria Nyman, regionledare, maria.nyman@pingstlinkoping.se

Peter (Peppe) Eriksson, regionledare, petererik313@gmail.com

 

LP-verksamhetens stadgar hittar du här

Verksamhetsberättelse / Årsredovisning för 2020 hittar du här

LP-verksamhetens senaste årsmötesprotokoll hittar du här