GDPR - General Data Protection Regulation


GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring och LP-verksamhetens Ideella Riksförening värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Med anledning av detta håller vi på att utveckla en integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Mer information kommer inom kort.
GDPR.png