SPIK

Vi vill ge ungdomar mod, självförtroende och pedagogiska redskap att säga nej till tobak, alkohol, droger och kränkningar. Vi vill vara ett redskap och ge redskap så att unga människor inser värdet av att avstå från droger. Vi vill belysa psykisk ohälsa. Vi vill ge ungdomar en sund GRUND att stå på.

 

Vi har nu en helt egen webbsida för SPIK med blogg och annat intressant, läs mer via den här länken: http://www.spiknykter.com/

Nina Eriksson & Marielle Larsson