Beroendevård

Beroendevård

LP-riks har ett omfattande arbete med beroendevård på olika sätt.

Vi driver ett behandlingshem dit personer med missbruks-och beroendeproblematik får komma och bo under en viss tid och samtidigt genomgå ett behandlingsprogram.

Det finns även stöd- och motivationsboenden för dem som behöver stöd och motivation i sitt dagliga liv för att kunna bibehålla sin drogfrihet t.ex. direkt efter en behandling.

Vidare har vi öppen verksamhet på ca 75 orter i landet och där kan man få stöd genom samtal, gemenskap, aktiviteter m.m.

Detta stöd kan man få oavsett om man varit på behandling eller inte. I vissa fall kan vi tillsammans med stödet i den öppna verksamheten erbjuda en sysselsättning. Vi har även kontakt med församlingar där det finns stöd av olika slag. LP-verksamheten har lägerverksamhet, två läger varje år, ett i norr och ett i södra delen av landet. Allt detta ingår i vår vårdkedja.

Behandlingshem

p

Om behandlingshem

p

Torpahemmet

Stöd- & motivationsboenden

p

Om stöd- och motivationsboenden

p

FALUN, LP/Centrumkyrkan

p

FOTÖ – Risö Stödboende sydost om Fotö

p

HUSKVARNA, Stödboendet Debora Syd

p

TYRESÖ, LP Källan Stödboende

p

SÄFFLE, Flatebyn

p

VARBERG, LP-Socialt center

p

ÖREBRO, Stödboendet Holmen

p

URSVIKEN, LP-huset Stöd o Motivationsboendet