Beroendevård

LP har ett omfattande arbete med beroendevård på tre olika sätt. Vi har sett goda resultat hos dem som gått genom hela vår vårdkedja. Det är en stor glädje för oss att se människor komma ur sitt beroende, få en nystart i livet och komma in i en nykter gemenskap. Varmt välkommen till oss!

BEHANDLINGSHEM

Vi driver ett behandlingshem, Torpahemmet, dit personer med missbruks-och beroendeproblematik får bo under en viss tid och samtidigt genomgå ett behandlingsprogram.

STÖD- OCH MOTIVATIONSBOENDE

Vi har stöd- och motivationsboenden för den som behöver stöd och motivation i sitt dagliga liv för att kunna bibehålla sin drogfrihet t.ex. direkt efter en behandling.

LP-KONTAKTER

LP-kontakterna är vår öppna verksamhet som är öppen för alla som är i behov av stöd. Vi finns på 75 platser runt om i hela Sverige. Du erbjuds stöd genom samtal, gemenskap, aktiviteter och mycket mer. LP-kontakterna är kopplade till en församling och du är välkommen med i de aktiviteter som bedrivs i kyrkan och samtal om den kristna tron om du vill det.

KONFERENSER

Varje år arrangerar LP-verksamheten två sommarkonferenser, ett i norra och ett i södra delen av landet. Det brukar vara fantastiska konferenser och en stor höjdpunkt under året. Håll utkik är på hemsidan när information om sommarkonferenserna kommer!