Behandlingshem

Det behandlingshem vi driver har HVB-tillstånd av IVO-Inspektionen för vård och omsorg och står under deras tillsyn. Vi har ett behandlingsprogram som heter Vägen till Livet och vi arbetar även med CRA-Community Reinforcement Approach med bl.a. återfallspreventionskurser och beteendeförändringar. LP-verksamheten har tecknat ramavtal med ett stort antal kommuner samt kriminalvården.

Det finns även stöd- och motivationsboenden för den som behöver stöd och motivation i sitt dagliga liv för att kunna bibehålla sin drogfrihet till exempel direkt efter en behandling. Du kan läsa mer om våra stöd- och motivationsboenden under den fliken här på hemsidan.

TORPAHEMMET

Torpahemmet bedriver vård och behandling för vuxna människor med beroendeproblematik. Hemmet består av en kvinnoavdelning och en mansavdelning och det finns totalt 22 platser. Hemmet ligger i Viebäck utanför Nässjö, mitt i naturen med närhet till fiskesjöar och strövområden.

Personalen på Torpahemmet är ett sammansvetsat, engagerat och välutbildat gäng som har varje enskild persons bästa för ögonen.

Målet med behandlingen är att varje enskild gäst ska få hjälp och stöd att förstå sitt missbruk, få verktyg att förebygga återfall och arbeta för att leva ett nyktert liv med mål och meningsfullhet. På Torpahemmet finns också möjlighet att arbeta med en eventuell kriminell livsstil och få förståelse och redskap för att bryta denna. Vi har en kristen inriktning och att arbeta med den existentiella hälsan, att hitta hopp, tro och känsla av sammanhang är en stark drivkraft bakom behandlingsarbetet.

HUR SÖKER JAG BEHANDLING PÅ TORPAHEMMET?

Torpahemmet tar emot placeringar via Socialtjänsten, Kriminalvården, Arbetsgivare och ibland enskilda personer. Torpahemmet har ramavtal med de allra flesta kommuner i landet, samt Kriminalvården, gällande behandlingshem för beroende och missbruk.

Om du vill söka till behandling hör du av dig till en beroendehandläggare i kommunen där du bor, kontaktperson på frivården eller på anstalt om du vistas där, så kan de höra av sig till Torpahemmet för att göra en förfrågan om placering.

Du som är socialsekreterare och vill veta mer om vår behandling kan alltid ringa till oss på 0380-37 35 85 eller mejla till torpa@lp-verksamheten.se. Föreståndare som ansvarar för placeringar är Daniel Berger.

Du får också gärna ringa till Torpahemmet själv och be om råd och hjälp hur du ska gå till väga för att söka behandling.

Du som är anhörig är välkommen att höra av dig till Torpahemmet för råd när det gäller att söka hjälp åt en anhörig som är i missbruk.

PERSONAL

Personalgruppen består av socionomer, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter.

För att personalen ska vara välinsatt och ha ett gemensamt synsätt ges utbildning i vårt eget behandlingsprogram Vägen till Livet samt MI och CRA. Annan utbildning som finns i gruppen är ASI, återfallsprevention, Craft, NPF och kriminalitet som livsstil. Allt för att vi ska kunna arbeta brett utifrån individuella behov. En i personalen har grundläggande psykoterapiutbildning och därför kan enskild terapi erbjudas för specifika problemområden.

Vi har även personal som har egen erfarenhet av missbruksproblem för egen eller anhörigs del. Personalgruppen har regelbunden handledning av välutbildad och erfaren handledare.

LOKALER

Torpahemmet ligger lantligt och rofyllt med stora möjligheter till motion och rekreation. Sjöar finns i närheten med möjlighet till bad och fiske. Själva boendet är uppdelat i två byggnader, en för kvinnor och en för män. Personal finns på plats dygnet runt. 

Kvinnornas avdelning öppnade 2022 är beläget i en nyrenoverad kursgård. Alla boenderum är belägna på bottenvåningen, har en egen toalett och uteplats. Dusch delas med fler personer. Byggnaden har också kök, matsal, vardagsrum med teve och dator, träningslokal, samtalsrum samt samlingsrum för gruppverksamhet.

Männens avdelning är i ett gammalt vackert hus i flera våningar. Alla inskrivna har eget rum men delar toalett och dusch med 2–3 personer. Det finns kök, matsal, rum för samvaro, samtalsrum, gym och samlingsrum för gruppverksamhet. Männens avdelning har också en typ av utslussningsrum med litet pentry och egen toalett.

KONTAKT

Vill du veta mer om Torpahemmet eller om du har frågor kan du kontakta oss.

Telefon: 0380-37 35 85
E-post: torpa@lp-verksamheten.se

Daniel Berger, föreståndare
Marcus Lorentsson, biträdande föreståndare
Magdalena Lind, biträdande föreståndare

Torpahemmet
Viebäck
Björkhaga
571 91 Nässjö

BILDER FRÅN TORPAHEMMET