FLATEBYN, SÄFFLE

 

Bodens stödboende riktar sig till män över 21 år som är behov av stöd för att få ordning och struktur i vardagen. Målet är att efter boendetiden vara rustad för att klara ett eget boende. Boendets vilar på kristen grund. Du behöver inte själv ha tagit ställning för tron men vara motiverad för vårt program.

Under boendetiden finns möjlighet:

  • att medverka i daglig sysselsättning och arbetsträning, både i stödboendet och i LP:s kontaktverksamhet.
  • att kontinuerligt planera, inhandla och sköta sin egen matlagning.
  • att få hjälp till struktur, i det som rör den egna personen, att själv kunna sköta sin tvätt och att städa sitt rum och gemensamma utrymmen.
  • att få uppmuntran och stöd från stödboendet i att planera, själv ringa och även vid behov genomföra besök till myndighet mm.
  • att få stöd och uppmuntran till att själv aktivt vara med och tillsammans med hemkommunen och stödboendet förbereda och planera för utflytt till eget boende och eventuell sysselsättning.
  • att få stöd till att stärka relationen med familj och släkt där det är möjligt.
  • Det finns också möjligheter att åka med på LP:s mötesresor, utflykter och gudstjänstbesök både inom och utanför vår egen kommun. Vi åker regelbundet från stödboendet på utflykt till ett gemensamt mål.

Den kristna värdegrunden ligger till grund i vårt arbete. “Varje människa är unik och människovärdet är okränktbart och klart avskilt från våra handlingar”. Allt stöd är individuellt och bygger på respekt, omsorg och tillit. Vi har tystnadsplikt och god sekretesshantering.