Tyresö, LP Källan Stödboende

 

Stödboendet LP Källan har 12 platser för stödboende och 8 platser för utsluss. LP Källan ligger väldigt nära LP-kontakten och PMU secondhand i Tyresö. LP-verksamheten tog över ansvaret att driva stödboendet i egen regi från och med 1 september 2020.