Välj en sida

LP-SOCIALT CENTER, VARBERG

 

LP- Socialt center i Varberg fungerar som ett öppethus med kafé och dagverksamhet, samt stödboende där vi erbjuder stöd och motivation och i vissa fall även boende till personer med beroendeproblematik. Vi har 10 platser för boende.

Målinriktning för LP-Socialt center är att personer med missbruks- och/eller sociala behov skall blir uppmuntrade och stärkta till en bättre livssituation. Utifrån en kristen grundsyn och med en tydlig förankring till livet vill vi ge kraft och redskap till ett liv utan alkohol- och drogberoende.

Stödboendet med tillhörande lägenheter skall knytas ihop med LP-kontaktens verksamhet.

LP kontakten skall fungera som ”motor” där platsansvarig för LP ansvarar för stöd och akutboendet samt att bedriva LP kontaktens verksamhet. Med LP-kontakten i anslutning till lägenheterna skapas närhet mellan de boende och stödpersonalen.

Vi erbjuder sysselsättning och boende som en helhet. Vilket innebär att under tiden man är placerad på sysselsättning kan boende erbjudas. På samma sätt erbjuda sysselsättning samtidigt som man placeras i boendet.

Vi vill även erbjuda boende med kort varsel för de som behöver akut hjälp.

  • Syfte
    Att erbjuda individen en grundtrygghet i vardagen med närhet till stödpersonal och samtidigt möjliggöra boende i ”egen” lägenhet.

  • Att skapa förutsättningar för en positiv förändring genom att bygga relationer mellan personal och den enskilde. Genom en grundtrygghet i boendet och bärande relationer till personal skapas förutsättningar för den enskildes utveckling.
  • Minska isolering genom att personen får befinna sig i ett socialt sammanhang som kan leda till integrering i samhället.
  • Sysselsättning som ger meningsfullhet och självförtroende och på sikt bidrar till att individen blir tillgänglig på arbetsmarknaden.