Kontakta torpahemmet

Vill du komma till Torpa är du alltid välkommen att kontakta oss för att få veta mer.

Du kan ringa på telefonnummer 0380-37 35 85 eller mejla torpa@lp-verksamheten.se

Det är socialtjänsten, kriminalvården och i enstaka fall arbetsgivare som placerar personer hos oss så du kommer att behöva ansöka om behandling hos någon av dem. Oftast tar man kontakt med t.ex. socialtjänsten först som utreder och när de kommit fram till att placering på ett behandlingshem är det bästa för dig kan vi boka ett studiebesök tillsammans.

Du som är socialsekreterare och vill veta mer om vår behandling kan alltid ringa till oss på 0380 373585. Föreståndare som ansvarar för placeringar är Daniel Berger.

Torpahemmet
Viebäck
Björkhaga
571 91 Nässjö

Tel: 0380-37 35 85
Mobil: 072-321 21 67
E-post: torpa@lp-verksamheten.se
Kontaktperson: Daniel Berger, föreståndare

 

p

Om behandlingen

p

Personal

p

Lokaler

p

Utsluss

p

Kontakta Torpahemmet

p

Kontakta LP-riks