Personal

Personalgruppen består av socionomer, pedagoger, sjuksköterska och behandlingspedagoger/behandlingsassistenter.

För att personalen ska vara väl insatta och ha gemensamma synsätt ges utbildning i vårt eget behandlingsprogram Vägen till Livet samt Återfallsprevention, MI och CRA. Grundläggande psykoterapiutbildning för någon personal. Även annan fortbildning inom relevanta områden förekommer.

Personal finns som har egen erfarenhet av missbruksproblem för egen eller anhörigs del. Personalgruppen har regelbunden handledning av välutbildad och erfaren handledare.

 

p

Om behandlingen

p

Personal

p

Lokaler

p

Utsluss

p

Kontakta Torpahemmet

p

Kontakta LP-riks