Utsluss

Eftersom vi har ett helhetstänkande ser vi helst att man redan från början ska diskutera möjligheten att gå i hela LP:s vårdkedja eftersom vi ser att det blir bäst resultat då.

En gedigen behandling som anpassas tidsmässigt efter klientens behov följs upp av en bra utsluss i någon av våra stödboenden/öppna verksamheter där det finns sysselsättning i någon form och stöd samt stärkande gemenskap. Utslusstiden behöver också anpassas utifrån individen och efter utslussen är det dags att komma till eget boende, fortfarande med visst stöd. Många gånger kan det finnas möjlighet att fortsätta sysselsättningen efter avslutad utsluss/eftervård.

Individuella lösningar kan utformas utifrån behov och situation. De stödboenden som drivs av lokala LP-föreningar kan fungera på lite olika sätt, med olika tillgång till sysselsättningar och annat. Man har även lite olika prissättning och vissa tillämpar prisstege i förhållande till insatser.

Vår kamratförening finns, där man kan fortsätta att träffas och få tillgång till den sammanhållning och stärkande gemenskap som är så viktig i det nya livet som man bygger upp. Möjligheter till nya vänner och gemenskap finns också genom vår lägerverksamhet samt genom församlingar som ingår i vårt stora nätverk.

p

Om behandlingen

p

Personal

p

Lokaler

p

Utsluss

p

Kontakta Torpahemmet

p

Kontakta LP-riks