För att få en missbrukare att komma tillbaka till samhället krävs stora insatser både innan, under och efter en behandling. De flesta som är insatta i problematiken är överens om detta tillvägagångssätt. Många knackar på våra dörrar och behöver akut hjälp. Oftast lyckas det att tillsammans med socialtjänsten få en placering på våra behandlingshem eller boenden, men inte alltid.

Vad händer när beslutet att beviljas behandling av olika orsaker dröjer eller i de fall när en behandlingstid på tre månader i verkligheten upplevs alldeles för kort?

”Vi som jobbar i verksamheten har byggt upp en erfarenhet där vi känner att nu är smärtgränsen nådd”. säger Daniel Berger, föreståndare på Torpahemmet.

När alla andra vägar är uttömda, när vi ser att det är fara för medmänniskors liv eller när vi ser att personen ifråga måste få hjälp – då är det skönt att veta att det finns en hjälpkassa inom LP. Att vi som en allra yttersta insats kan förhindra en tragedi.

FYLL PÅ HJÄLPKASSAN

Du kan hjälpa oss att rädda liv genom att ge en gåva till LP-verksamhetens arbete. Välj själv vilket sätt du helst ger din gåva. Inget bidrag är för stort eller litet, allt är välkommet.

Stort tack för din gåva!

 

Swish
9004896 märk med “Hjälpkassan”

Bankgiro
900-4896 märk med “Hjälpkassan”

Månadsgåva
Vill du hellre ge en gåva regelbundet får du gärna bli månadsgivare till LP Då skickar vi en blankett hem till dig som du fyller i och skickar tillbaka så är du med och stöttar oss och vårt arbete på längre sikt. Du väljer själv hur mycket du vill ge och hur länge du vill vara med. Bli månadsgivare här.