HYLLNINGSGÅVA / MINNESGÅVA

Hedra minnet av en närstående eller ge en betydelsefull gåva till jubilaren eller bröllopsparet. Gåvan kommer att göra stor nytta för personer med beroendeproblematik och deras familjer.

När du ger en hyllningsgåva/minnesgåva till LP-verksamheten skickar vi ett minnesblad till den mottagare du anger nedan. Välj något av gåvobladen nedan. Här kan du även välja summa och skriva en personlig hälsning. Gåvosumman anges inte på minnesbladet. Bladet skickas till den adress som uppgetts inom fem dagar, eller till din e-postadress.

Typ av gåva

Välj motiv

blad1
blad2
blad3
blad1
blad2
blad3

Personlig hälsning

Skicka minnesbladet

Skicka hyllningsbladet

Hur mycket vill du skänka?

Vem är du?

LADDA NER GÅVOBEVIS DIREKT

Gåvobevisen är kostnadsexempel på vad din gåva bidrar med. * Hygienpaket till kvinnor ges inte ut automatiskt utan går till en lokal LP-kontakt som delar ut hygienpaket till kvinnor, men pengarna kan också möjliggöra för andra insatser.

GÅVOBEVIS: EN MÅNADS BEHANDLING

GÅVOBEVIS: MATLÅDAN

GÅVOBEVIS: ETT LOV ATT MINNAS

GÅVOBEVIS: HYGIENPAKET

TESTAMENTE

Vi får varje år ta emot gåvor från människor som valt att låta LP-verksamheten finnas med i sina testamenten. Inför sådana handlingar känner vi både respekt och tacksamhet. Det har inneburit medel till arbetet, som har kommit enskilda människor till hjälp, men också i förlängningen hela familjer.

Kontakta oss via info@lp-verksamheten.se för att få mer information om hur du kan testamentera till LP.