LP-verksamheten öppnar under hösten 2022 upp en behandlingshem för kvinnor.