Vandrarhemmet Risö

Ett vandrarhem med syftet att utveckla och bedriva möjlighet till Andlig, Social och Kroppslig rehabilitering för människor som har hamnat utanför det sociala livet. En plats för upprättelse och ingång till ett nytt liv genom de  mindre församlingarna och den lilla kommunen (arbetskollektivet).

Om kollektivetRisö ligger vackert beläget alldeles nära Fotö (180 m ut till havs) i Göteborgs skärgård.

Målgrupp: Du som behöver Arbetsträning och social träning till ett fullt fungerande liv vilket ska leda till gemenskap – arbete – bostad. Boende på Risö, män och kvinnor 18-30 år. Arbetsträning/praktik från 18 år och uppåt. Dokumenterad drogfrihet i minst 3 månader före inskrivning.

Läs mer på hemsidan: https://www.vandrarhemmetriso.se/

ADRESS

Korsviksvägen 30
475 45, Fotö