Skellefteå

Gud älskar varje människa lika mycket och det gör att det finns hopp för alla. Oavsett hur omständigheterna ser ut.

LP-kontakten i Skellefteå har vi valt att kalla LP Guldstaden!

Vi vill ge dig möjlighet att få delta i en drogfri gemenskap, vi vill kunna erbjuda dig stöd och motivation till att förändra din livssituation.

Anna-Karin Kriström

Föreståndare, LP-Guldstaden

Mejl: anna-karin@pingstskelleftea.se

Telefon: 073 – 096 40 03

Ewa Aron

Volontär, LP- Guldstaden

ADRESS

LP-Guldstaden, Stationsgatan 15
931 31, Skellefteå

Öppettider

Onsdag: Matkasseutdelning för de som har matkort 11-14. (om det finns kassar kvar släpps de 13:30)

Samling

Torsdag och Fredag Frukost 9:00 – 11:00. Övrig tid Välkomna att höra av dig via mejl eller telefon.

Skellefteå

LP-Guldstaden, Stationsgatan 15
931 31, Skellefteå