Tjörn

Vår verksamhet

LP-kontakten vänder sig till dig med beroendeproblem och som vill ha stöd och motivation att förändra din livssituation. Vi erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Hos oss får du en möjlighet att på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt.Hos oss är alla välkomna!

ADRESS

Besök: Sundsbyvägen 12
471 94, Kållekärr

Öppettider

Lördag: 17:00 – 19:00 Jämn vecka.

Samling

Lördagar, jämna veckor kl. 19.00

Tjörn

Sundsbyvägen 12
471 94, Kållekärr