Lokala deboragrupper

2014 startades ett projektarbete i LP som fick namnet Debora, syftet var att lyfta arbetet med kvinnor och sätta fokus på behoven. Det pågick i två år och är sedan dess en naturlig del av LPs ordinarie arbete.

På flera platser i landet har man Deboragrupper som träffas en kväll/eftermiddag i veckan eller varannan vecka. Samlingarna kan se olika ut på olika platser med det som är samstämmigt är samtal om ämnen som berör och att man fikar tillsammans.

Sedan hösten 2014 har det hållits utbildning- och fortbildningshelg för ledarna den tredje helgen i oktober och det kommer att fortsätta så.