Falkenberg

 

Vår verksamhet

LP-kontakten är en social verksamhet på kristen grund med Pingstkyrkan i Falkenberg som huvudman. Verksamheten har separat ekonomi och egna styrdokument. Kontakten vänder sig till människor främst i Falkenbergs kommun som har skiftande sociala problem såsom missbruksproblem, psykisk ohälsa, långtidsarbetslöshet, tidigare missbruksproblem mm.

Arbetet bedrivs i öppen miljö där alla är välkomna oavsett livssituation och social status. I dagsläget är två personer anställda på heltid och en person arbetar frivilligt mer än halvtid dessutom finns ett stort antal frivilligarbetare. Tillsammans med andra goda krafter i samhället vill vi samverka till att människor i målgruppen blir hjälpta och upprättade till ökad livskvalitet.

Verksamheten erbjuder:

Gemenskap i dagverksamhet måndag, onsdag, fredag, hit kan människor komma, ta en fika och möta medmänsklighet, gemenskap och värme.
Tisdagar, torsdagar uppsökande arbete, hembesök, sjukbesök mm. till människor i kontaktnätet.
LP möten
Rådgivning och samtalsstöd.
Sysselsättning enligt LOV
Filmvisning och utflykter
Sommarläger, vi deltar på LP:s nationella sommarläger
Visionen
Tillsammans med andra goda krafter skall vi verka för en kraftig minskning av drogmissbruk och social utslagning i Falkenbergs kommun.

Målsättningen
Målsättningen är att med den kristna tron som grund ge en andlig och social hjälp till ett drogfritt och normalt fungerande liv.

Värderingarna
Alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, kultur, religion, livssituation och social status. Varje individ ses som värdefull och omistlig i den mänskliga gemenskapen – ingen är “hopplös”.
Alla människor har gåvor och förmågor som är ämnade att blomma ut och bli till glädje och nytta för andra och för det egna välbefinnandet. LP-verksamhetens erfarenhet är att när socialt och andligt arbete går hand i hand leder det till en positiv förändring för hela människan.

Mer info och kalender, se: http://www.kyrktorget.se/lp.falkenberg

ADRESS

Sandgatan 20
311 75, Falkenberg

Öppettider

Måndag: 08:00 – 12:00 eftermiddag uppsökande verksamhet/fältarbete.
Tisdag: Fältarbete
Onsdag: 08:00 – 12:00
Torsdag: 08:00 – 12:00
Fredag: Fältarbete

Falkenberg

Sandgatan 20
311 75, Falkenberg