HVB-hemmet torpa Nässjö

Torpahemmet är ett behandlingshem för män med beroendeproblematik. Hemmet ligger i Viebäck ca 12 km utanför Nässjö, mitt i naturen med närhet till fiskesjöar och strövområden. På behandlingshemmet finns 14 platser.
 
 

Anhöriga är välkomna på besök om vi får veta det i förväg. Det behöver planeras för att bli så bra som möjligt. Vi ser gärna att anhöriga deltar på något sätt i behandlingen t.ex. genom parsamtal.

För att ansöka om plats räcker det med att placeraren ringer till föreståndaren på hemmet.

Vi ser helst att man kommer på studiebesök innan placering. Ibland tillämpar vi ordningen att man får stanna kvar direkt efter studiebesöket om allt känns ok för alla parter.

Personalgruppen på Torpahemmet är ett sammansvetsat gäng som har varje enskild persons bästa för ögonen och man satsar väldigt mycket på det enskilda samtalet. Personalen är organiserade i team om två personer med olika kompetenser vilket gör att det nästan alltid finns någon i teamet på plats och kan möta behov för just den eller de personer man har ansvar för. Man drar även nytta av varandras kompetens och erfarenhet i teamet.

Samtal och grupper håller man med ett tydligt syfte, det ska märkas att man är i behandling och det ska leda mot ett mål. Målet är att varje enskild gäst ska kunna leva ett drogfritt socialt fungerande liv och det genomsyrar behandlingen. Att jobba med den existentiella hälsan, att t.ex. ha mål och mening med sitt liv är också viktigt på Torpa.

Personalgruppen arbetar målmedvetet och strukturerat för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

ADRESS

Björkhaga, Viebäck
571 91, Nässjö

Kontakt

Tel: 0380-373585
Kontaktperson: Daniel Berger
E-post: torpa@lp-verksamheten.se

Adress

Björkhaga, Viebäck
571 91, Nässjö