[wordpress_store_locator_listing  key="country" heading_prefix="Test "]
[wordpress_store_locator]

LP nära dig

Totalt finns ca 75 aktiva LP-kontakter spridda över landet. LP-kontakterna fungerar som ett öppet hus med kafé och dagverksamhet där vi erbjuder gemenskap, stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation. Du är välkommen till vår varma gemenskap!

LP-verksamheten arbetar i ett rikstäckande nätverk bestående av dels riksorganisationens behandlingshem, stöd- och motivationsboenden samt öppenvård och dels lokala LP-föreningar som i olika omfattning bedriver öppethus-verksamheter, boenden och arbetsträning.

Riksföreningen och de lokala föreningarna har ett nära samarbete. Det möjliggör en effektiv vårdkedja där LP kan erbjuda anpassade insatser för dem som söker hjälp. De lokala LP-kontakterna är självständiga och driver sitt arbete antingen i en egen juridisk person eller som en del av en lokal kristen församling. LP-riks tecknar avtal med alla lokala LP-kontakter för att säkra vårdkedjans kvalitet och innehåll.

LP-kontakterna drivs med lokal förankring och lokalt engagemang. LP-kontakterna fungerar också som en praktisk hjälp i social träning och ger möjlighet till regelbundet deltagande i nya och annorlunda miljöer där gemenskapen är alkohol- och drogfri. Kontakterna använder olika metoder och modeller vilka passar i det lokala sammanhanget och är anpassade utifrån de resurser som finns. På alla kontakterna finns en ansvarig förståndare som har gått LP:s föreståndarutbildning.

Utöver öppet hus-verksamheten görs tusentals besök utifrån kontakterna; hembesök, besök på sjukhus, häkten och fängelser. LP-kontakterna har ofta ett aktivt fältarbete som består av att finnas ute på stan för att möta människor med behov. Ett växande antal LP-kontakter kan erbjuda sysselsättning vilket ofta gjorts i samarbete med arbetsförmedling, frivård, socialtjänst och församlingars second-handbutiker.

Flera LP-kontakter kan erbjuda akuta boendeplatser och några lokala verksamheter har också stödboenden för längre placeringar.

Många LP-kontakter behöver volontärer. Tveka inte att höra av dig till din närmaste kontakt om du brinner för att få vara med och jobba tillsammans med oss. Vi behöver din hjälp!