Familjehem – vad är det?

Alldeles för många har inte ett hem, en familj och en trygg fast punkt i tillvaron. En tonårstjej intervjuades när riksmedia gjorde en granskning av hur institutionsplacerade barn och ungdomar har det. Det blev tydligt i programmen att samhället i princip har resignerat och att det allt för ofta är en form av förvaring av dessa barn i stället för den omsorg och vård som de verkligen behöver. Medicinering, inlåsning, våld och andra tragiska åtgärder förekommer och sätter spår för livet.

Närhet, hemkänsla och omsorg är basala behov som inte institutioner, där många barn som kämpar med tillitsbrist och utanförskap samlas, kan erbjuda. Även när personal och alla inblandade i verksamheten gör så gott de kan blir det omöjligt en ersättning för ett hem och en familj.

Unga vuxna och äldre kan också behöva en tid i ett familjehem eller få en relation med en kontaktfamilj. Behoven finns i samband med fullgjord behandling eller som en del i en rad av insatser.

I LP:s kontaktnät och i kyrkorna som vi kopplar med finns det många som har erfarenheter av detta. De är en viktig resurs i att hjälpa nya. Kommunernas socialtjänst ansvarar för att ordna placeringar som motsvarar barnets, ungdomens eller den vuxnes behov. Vissa kommuner sköter detta på egen hand. Det finns också ett stort antal aktörer som tillhandahåller sina tjänster, till kommunerna, i form av hem som de har i sin verksamhet.

Nu tar vi i LP-verksamheten och Pingst initiativ till att samla resurser, skapa nätverk och inspirera nya familjer att bli familjehem eller kontaktfamiljer. Vi drömmer också om att bli en aktör som erbjuder trygga och kärleksfulla familjehem och kontaktfamiljer i framtiden. Den familj som vågar öppna upp för att ta emot ”en av dessa mina minsta” kommer garanterat att få göra en spännande resa.

 

Börje Dahlkvist