Välj en sida

Spik för allas bästa

Nu är det hög tid för ett nytt initiativ.

SPIK för allas bästa är en ny möjlighet att säga JA till ett liv utan alkohol och andra droger. SPIK ger oss också nya tillfällen att reflektera, samtala och driva opinion. Initiativet tas av oss i LP-verksamheten. I snart sextio år har vi mött människor i utanförskap och trasighet. Nu är vi väldigt sugna på att bejaka och samtala om att livet är bäst för alla om man säger JA till nykterhet och drogfrihet.

I SPIK för allas bästa står vi också upp för trygghet för medmänniskor som lever i utsatthet och för att alla har rätt till ett liv utan kränkningar och övergrepp.

Det handlar om alkohol och andra droger men eftersom alkoholen är en hyllad, och i stor utsträckning en accepterad drog tycker vi att det behöver fokuseras lite extra på den.

Alkohol är en drog och fungerar som andra droger. Hjärnan påverkas och släcks ner eller kidnappas av drogen. Det är den enkla anledningen till att man till exempel är livsfarlig som bilförare när man har druckit.

Här är några anledningar till att vi tycker att det är dags att fundera omkring alkoholbruket och konsekvenserna.

Åtta av tio svenskar uppger, i en ny undersökning, att de påverkas negativt av andras alkoholdrickande.

Vart femte barn lever med vuxna som inte klarar att vara de vuxna som barnen behöver på grund av alkohol och andra droger. Det är fyra till fem barn i snitt i en vanlig skolklass.

Om alkoholkonsumtionen ökade med en liter per vuxen och år skulle det leda till att vålds och misshandelsbrotten ökade med tio procent.

Vi har sett så många exempel på att livet är bättre utan alkohol och andra droger.

Man håller sig friskare och mår bättre.

Som vuxen har man större förutsättningar att vara närvarande och ta ansvar för barnen och ungdomarna.

Festerna blir roligare och tryggare.

Guldkanten i tillvaron finns i friheten.

Är du en ung hälsomedveten och livsbejakande person eller är du mitt i livet och reflekterar över ditt ansvar och din möjlighet att påverka omgivningen eller är du en gammal nykterist? Ditt beslut är betydelsefullt. Det är bevisat att en person som inte dricker i ett sällskap där andra gör det påverkar de andra att dricka mindre.

Vi tror på ett levande och positivt samtal som leder till att många väljer att leva ett nyktert och drogfritt liv.

Tusentals unga har hittills gått med i “SPIK – Stolt och nykter” som varit ett initiativ inom LP-verksamheten. Det har varit en konkret och betydelsefull hjälp till att stå på sig och veta vad man verkligen vill, för de unga. Vår ambition är att jobba vidare med att få unga människor att fatta sina beslut. Men nu tar vi ett steg till och lyfter SPIK till en ytterligare nivå. Vi tycker att vi har goda argument för, och tiden är mogen, att uppmuntra varandra som vuxna att säga JA TACK till ett liv utan alkohol och andra droger.

 

Så här gör du:

Skicka ett mail till info@lp-verksamheten.se och skriv att du vill bli SPIK. Då kommer det ett mail till dig med information.
Det är en engångsavgift på 200:-per person. Vi för inga register men räknar hur många som gått med.
Tack för ditt engagemang och intresse i denna viktiga fråga.

 

Börje Dahlkvist

LP-verksamheten