VÅR UPPGIFT ÄR ATT BIDRA TILL EN HUMAN, RESTRIKTIV NARKOTIKAPOLITIK

Peter Moilanen på NPC (Narkotikapolitiskt Center)

 

Vår uppgift är att bidra till en human, restriktiv narkotikapolitik

”Håll dig borta från droger för det är farligt”. Det fanns en tid då alla mammors påstående räckte gått och väl som markering att här går gränsen. Idag är det tyvärr inte en tillräcklig markör. Retoriken har hårdnat, det finns otroliga pengar att tjäna för en begynnande cannabisindustri eller de som säljer illegalt. Den individualistiska människosynen lyser igenom, varför ska jag ta hänsyn till min medmänniska?

Frågorna är många men svaren har också blivit fler. Unga debattörer kliver fram. Influensers och tv-serier vågar testa gränser påhejade av en drogindustri som ser varje framsteg som ett led i något större, där det finns stora pengar att tjäna genom exempelvis en legalisering av narkotika.

Nykterhetsrörelsen som varit folkbildare under decennier i vårt land, finns de med i dagens samtal på digitala medier, på skolgården, i den politiska högborgen?

– Som rörelse stod vi inför en vägvalsfråga som ledde till att vi inom NBV fick bollen och bestämde oss för att anta utmaningen, berättar Peter Moilanen som är ansvarig.

Arbetet som backas upp av 15 organisationer (däribland LP-verksamheten) har varit igång i två år och går under namnet NPC-Narkotikapolitiskt Center.

– Vi vill kort och gott vara en snabbfotad nätverksbaserad tankesmedja som levererar analyser, debatt och folkbildning, deklarerar Peter.

Peters roll är att koordinera frågor som någon kollega eller någon i nätverket fördjupar sig i. Antingen så bidrar medlemmarna i NPC ekonomiskt eller som flera valt att göra, man bidrar genom att någon eller flera i organisationen ger arbetstid till NPC. Målet är att ett påstående eller en fråga som känns aktuell bearbetas på djupet för att sedan mynna ut i en analys. I samtalet med Peter hinner vi titta som hastigast på tre aktuella spår just nu. Legalisering med strålkastarljuset mot Nordamerika och avkriminalisering och länder som Portugal och Norge samt ANDTS-strategin.

– I takt med att Kanada och ett antal delstater i USA legaliserat finns det röster som vill rita om vår karta också. Det som händer i Nordamerika, det stannar inte där. Det byggs just nu upp en legal cannabisindustri som ser en målgrupp på mer än 100 miljoner människor framför sig. De är här nu och lobbar för fullt med sina produkter, upplyser Peter.

I debatten nämns ofta vår relativt höga narkotikadödlighet samt att konsumtionen ökat. Detta är ett bevis på att vår narkotikapolitik inte fungerar. Att vi behöver göra förändringar i narkotikapolitiken står klart men det är långt ifrån säkert att avkriminalisering eller legalisering skulle vara lösningen. För att ge en extra knorr på argumentet brukar man enligt

Peter också uppmana till att titta på Portugal där man efter avkriminaliseringen såg en minskad dödlighet.

– Vi har tittat på det här och gjort en rapport om Portugal där bland annat dödligheten ingår.

– Är dödligheten här hos oss högst i Europa? Det går knappast att påstå.

– Kollar man däremot mätmetoder tycks vi i vårt land var bäst på att mäta.

Även i samtalet inom Norge brukar ingången vara hög dödlighet.

– En fråga som faller sig naturligt, är det avkriminaliseringen som är lösningen på de som dött av en överdos, hur ser deras sista år ut i livet? Det finns nämligen en studie som visar att 9 av 10 har haft kontakt med det offentliga.

– Som jag ser det är det vården som inte tycks fungera optimalt. Personer med ett beroende söker uppenbarligen hjälp hos vården, de är kända där och det gäller alltså även dem som dör av en överdos. Då borde man väl söka lösningen inom vården, snarare än i en avkriminalisering.

Den hetaste frågan just nu är nog hur vi i Sverige ska förhålla oss till förslaget till ny ANDTS-strategi tror Peter. Alltså: Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.

– Regeringen har lagt fram ett förslag som riksdagen förhoppningsvis tar upp före sommaren. Alla säger att förebyggande arbete är viktigt men de medel som anslås har minskat över tid.

I regeringens samsjuklighetsutredning visar det sig att allt för många hamnar mellan stolarna. Peter är klar över att det saknas resurser.

– Öppenvården har ökat jättemycket medan institutionell vård minskat med 40 procent under 20 år. Ja, det är enklare och billigare att hitta en lösning i hemkommunen men än så länge vet ingen om resultatet blivit bättre. Saknas det ett bra fungerande nätverk på hemmaplan borde det vara logiskt att erbjuda hjälp med helt nya relationer. Behandlingsinsatser ser olika ut för olika individer.

– Men, tillägger Peter, det finns också en stor bakomliggande fråga som ständigt återkommer i debatten och det är avkriminaliseringen. Riksdagen, SKR, folkhälsomyndigheten, alla tre har sagt att de vill en utvärdering av narkotikalagstiftningen. Regeringen ser gärna en utvärdering men inte en utredning om en avkriminalisering. Frågan är om de vill ha med kriminaliseringen i en utvärdering?

– Alla är överens om att den narkotikarelaterade dödligheten måste ner. Det förebyggande arbetet och vårdkedjan borde vara svaret. En tidig vårdkedja med fokus på arbete och bostad. Men ändå hamnar debatten om att vara för eller emot avkriminalisering. Avkriminalisering kommer inte lösa dödlighetsfrågan och det vi befarar är att konsumtionen dessvärre kommer öka, konstaterar Peter med stor tydlighet.

Peter återkommer på nytt till Norge och vad som händer där.

Den norska utredning, som regeringen i princip antagit som sitt förslag, kom fram till att om man ska gå från straff till hjälp då borde man avkriminalisera. FN-konventionerna påbjuder dessutom att man kan ha lite olika påföljder.

Alltså att påföljden av narkotikabrott kan vara något annat än böter.

– Förslaget bygger på ett upprättande av kommunala rådgivningsenheter.

Om polisen upptäcker någon med narkotika på sig kastar man bort narkotikan.

Sedan skickar man personen på samtal som är obligatoriskt, annars blir det böter.

Under samtalet får klienten höra riskerna i narkotikaanvändande och erbjuds hjälp eller behandling. Vill man inte ha det går man därifrån och så är det inget mer med det.

Blir man tagen igen sker ett nytt samtal.

Regeringen försvarar sig enligt Peter med att det inte är mänskligt att hålla på att straffa människor så mycket som man gör idag. Samt att det inte finns forskning som visar att konsumtionen ökar om man avkriminaliserar.

– Min summering är att slutsatsen är oklar. Och vägen dit, ja för klienter med ett beroende, här hjälper inte böter. Men de flesta har inte ett utvecklat beroende, de flesta är unga personer som bara skulle behöva sluta, här kan böter även framöver ha en tydlig förebyggande effekt om att detta inte är ok.

Om man ska göra en ”rusreform” i Norge saknar Peter anslagen på det förebyggande arbetet.

– Då borde man göra en behandlingsreform, men det fanns ingen behandlingsreform.

Då borde ge mer resurser till att bygga upp de här kommunala enheterna men det finns inga såna resurser. Det enda jag kan se är förslaget om en avkriminalisering och det här ”samtalet”, det hjälper föga en etablerad narkotikamissbrukare.

– När vi tittat på Portugal utifrån den rapport vi tagit fram ser vi mycket riktigt att dödligheten gick ner de första åren när de avkriminaliserade men, nu går den upp igen. Nu är den på samma nivå som året innan de avkriminaliserade.

Hur kommer det sig att det är så här frågar sig Peter.

– Om avkriminaliseringen leder till minskad dödlighet, då borde den ju inte öka.

Då är ju svaret att Portugal inte bara avkriminaliserade utan de gjorde verkligen en riktig narkotikareform där de byggde ut behandlingen jättemycket samt kopplade på flera skadelindringsinsatser. Budgeten fördubblades och deras egen summering är tydlig, ”Att bara avkriminalisera, det hade inte lett till något utan det var helheten som betydde något”.

– Därför blir det man hör från Norge som jag ser det ironiskt. Mycket tyder på att det också genomskådas av oppositionen i Norge. Vad jag förstår finns det inte majoritet för förslaget som ska upp till beslut i juni sedan de största partierna sagt nej till förslaget.

Peter vill att vi tar lärdom av ”norgesamtalet”.

– Vi kan notera att liberaliseringsförespråkare vill förespegla att det hela är ödesbestämt. Det är bara en tidsfråga tills vi alla i hela världen har legaliserat och Sverige är sist på bollen med som de tycker en misslyckad politik. Men tittar man ordentligt, det är bara två länder som har legaliserat, det är Kanada och Uruguay och ett antal delstater i USA. De flesta länder har alltså inte gjort det.

Men Peter tycker ändå att vi kan titta närmare på tankarna från Norge så till vida att man kan ha smartare påföljder än böter. Och han är lite hoppfull.

– Vi måste ta ansvar för vårt eget land. Samtidigt är det inget kvickfix, utan mer komplext än så. När vi för samtal med socialsekreterare, drogsamordnare, poliser är det inte legalisering som ligger högst upp på listan utan snarare att de upplever ett glapp i systemet, brister i samverkan verkar vara genomgående. Det finns många instanser som inte pratar med varandra, man går inte i takt. Kan vi få ett fokus på detta kommer det ske storverk, avslutar han. Till det kommer ett förebyggande arbete som gör skillnad och en vårdkedja som håller ihop.