Vår värdegrund

Vi har en kristen människosyn och tror att alla människor är lika mycket värda och alla är värdefulla för sin egen skull.

Gud älskar varje människa lika mycket och det gör att det finns hopp för alla. Oavsett hur omständigheterna ser ut.
Vi ser människan som en helhet av ande, kropp och själ och erbjuder därför insatser som möter hela människan.
Vi ser det unika i varje människa och uppmuntrar det goda.