Välj en sida

Hur blir man SPIK?

Du skickar ett mail till info@lp-verksamheten.se

I mailet uppger du enbart ditt namn och att du vill bli SPIK. Då får du ett svarsmail med information om hur du går tillväga. Sedan är det helt upp till dig att berätta om ditt beslut för andra. Att du gjort ett medvetet val och blivit SPIK hjälper dig att göra något aktivt för att sprida det positiva med att leva utan alkohol och droger.