Välj en sida

Mer information om SPIK

MANIFEST

SPIK för allas bästa.

JA TACK till ett liv utan alkohol och andra droger.

SPIK för allas bästa är en ny möjlighet att säga JA till ett liv utan alkohol och andra droger. SPIK ger oss också nya tillfällen att reflektera, samtala och driva opinion.

I SPIK för allas bästa står vi också upp för trygghet för medmänniskor som lever i utsatthet och för att alla har rätt till ett liv utan kränkningar och övergrepp.

Det handlar om alkohol och andra droger. Alkoholen är den hyllade drogen och därför fokuserar vi lite extra på den.

Alkohol är en drog som fungerar som andra droger. Hjärnan påverkas och släcks ner. Det är den enkla anledningen till att man till exempel blir livsfarlig som bilförare när man är påverkad.

Vi är många som tycker att det är dags att fundera på alkoholbrukets plats och konsekvenser.

Åtta av tio uppger, i en ny undersökning, att de påverkas negativt av andras alkoholdrickande.

Vart femte barn lever med vuxna som inte klarar att vara de vuxna som barnen behöver på grund av alkohol och andra droger. Det är fyra till fem barn i snitt i en vanlig skolklass.

Om alkoholkonsumtionen ökade med en liter per vuxen och år skulle vålds och misshandelsbrotten öka med tio procent.

Livet är bättre utan alkohol och andra droger.

Tillvarons guldkant upplevs bäst som nykter och opåverkad av alkohol och andra droger.

Festen blir bäst när man är vid sina sinnes fulla bruk.

Man håller sig friskare och mår bättre utan alkohol och andra droger. I en nyligen gjord sammanställning av forskning om alkoholens på verkan på hälsan konstaterades att det inte finns någon positiv hälsoeffekt av att konsumera alkohol. Men man vet att det finns en lång rad negativa effekter.

Som vuxen är man mera närvarande och tar ansvar på ett bättre sätt för barnen och ungdomarna, vilket de är värda och behöver, utan alkohol och andra droger.

Är du också trött på att alkoholen och andra droger fått så stort utrymme i alla möjliga sammanhang?

Är du en yngre hälsomedveten och livsbejakande kvinna eller man eller är du mitt i livet och vill reflektera och ta ansvar eller är du en gammal nykterist? Ditt beslut är betydelsefullt. Samtalet kan ta fart och alkoholbruket och användandet av andra droger kan minskas.

Det är bevisat att en person som inte dricker i ett sällskap där andra gör det påverkar de andra till att dricka mindre.

Livet är alldeles för bra och värdefullt för att inte levas utan alkohol och andra droger. När det är tufft att leva har drogerna inte någon verklig hjälp att erbjuda utan ställer bara till med mera krångel.

Tusentals unga har under årens lopp gått med i “SPIK – Stolt och nykter” som har varit ett initiativ av LP-verksamheten. Nu tar vi i LP initiativet som vi kallar “SPIK för allas bästa” och öppnar upp för alla åldrar att vara med.

 

Börje Dahlkvist