Välj en sida

Om SPIK

Vad är SPIK?

2004 fick Håkan Axéll idén att starta nykterhetsnätverket SPIK. Han tog initiativet till nätverket eftersom han tyckte att de existerande nykterhetsorganisationerna var föråldrade. Han såg att mest äldre var engagerade och man nådde inte yngre generationen. Han kom på namnet SPIK och kände att det kan slå an mot unga männsikor.

Nätverket SPIK är inte ett nätverk enbart för unga eller för enbart kristna människor utan handlar om hela spektrat.

Vi är inte en nykterhetsorganisation utan ett nätverk för nykterhet. SPIK vill inte bara säga nej til alkohol utan även ge människor stolthet och självförtroende i att vara nyktra. Empatin för de svaga är särskilt viktigt.