Välj en sida

Varför ska man bli SPIK?

Fem argument (det finns tusentals andra)

1.Vart femte barn drabbas av att vuxna i deras närhet dricker alkohol eller använder andra droger.

2. Som vuxna tar vi ansvar för vårt eget liv och skapar trygga miljöer för barnen och de unga.

3. Normen som säger att det skall drickas i alla tänkbara sammanhang behöver ifrågasättas.

4. Åtta av tio uppger att de påverkas negativt av andras alkoholkonsumtion.

5. När vi blir fler och fler som väljer att vara SPIK blir rösten tydligare och många kommer att fatta sitt beslut och göra skillnad för sina medmänniskor.

Börje Dahlkvist berättar om SPIK för allas bästa